ME SUUNNITTELEMME MALLISSA

Me käyttämme tietomallipohjaista (BIM, Building Information Modelling) suunnittelutapaa, ja tämä meillä jo vuodesta 2003 käytössä ollut metodi onkin olennainen osa suunnitteluprosessiamme. Siitä on apua suunnitelmien laadunvalvonnassa sekä kustannuslaskennassa ja tuotannonohjauksessa. Kolmiulotteista tarkastelua hyväksikäyttäen suunnitteluvirheet eri suunnittelulajien välillä vähenevät, samalla kun tiedonsiirto helpottuu ja paranee. Ylläpitämällä tietomallia voidaan myös hallita rakennuksen elinkaaren aikaisia muutoksia.

Tietomallinnus osana Manskun Rastia

Skanskan uusi pääkonttori, Manskun Rasti, on hyvä esimerkki tietomallin erinomaisesta hyödyntämisestä suunnittelu- ja rakentamisprosessissa. Kaikki suunnittelualat mallinnettiin, me hoidimme mallien yhdistämisen, ja lopulta kohde kohosikin Tekla Global BIM Awards 2011-voittajaksi.