INTEGRATING SUSTAINABILITY

L Arkkitehdit tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ympäristö- ja energiapalveluja LEED ja BREEAM –sertifioinneista räätälöityihin koulutuksiin ja konsultointitöihin. Tavoitteenamme on integroida kestävän kehityksen strategiat suunnitteluun ja tuoda siten lisäarvoa asiakkaan suunnitelmalle, rakennettuun ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Olemme kehittäneet kaksi työkalua ohjataksemme hankkeitamme tämän tavoitteen mukaisesti.

GREEN GUIDELINES JA GO-TYÖKALU

Green Guidelines ovat L Arkkitehtien suunnitteluperiaatteet, joita noudatetaan kaikissa hankkeissa. GO-työkalulla kartoitamme hankkeen vihreän potentiaalin ja tunnistamme konkreettiset keinot, joilla hanketta parannetaan.

GO-työkalulla hanketta katsotaan 20 kategorian avulla. Jokainen kategoria arvioidaan asteikolla: Heikosta Erinomaiseen. Tavoitteena on toteuttaa vihreitä ratkaisuja ja viedä hanke mahdollisimman lähelle 100 %:sti Erinomaista arviota.

GO-työkalua on jo käytetty useissa projekteissa ja tavoitteena on käyttää sitä kaikissa L Arkkitehtien suunnitteluprojekteissa vuoteen 2020 mennessä.

TYÖSKENNELLÄÄN YHDESSÄ

L Arkkitehdeillä on asiakaslähtöinen työskentelytapa. Asiakkaiden tavoitteet ohjaavat työtämme. Kestävien ratkaisuiden konsultteina varmistamme, että hankkeet toteutetaan moitteettomasti ja sovittujen aikataulujen mukaan.

Avustamme tavoitteiden asettamisessa, ohjaamme suunnittelua, keräämme dokumentoinnin sekä tarvittaessa koostamme ja hoidamme varsinaisen sertifioinnin hakemisen.

Tavoitteemme on löytää paras mahdollinen ratkaisu huomioiden sekä arkkitehtoninen laatu, taloudellisesti kestävät ratkaisut että ympäristöarvot projektien monien muiden näkökulmien lisäksi.