Ympäristö­arvot

L Arkkitehdit on aktiivisena jäsenenä sekä Green Building Council Finlandissa (FIGBC), Russian Green Building Councilissa (RuGBC) ja U.S. Green Building Councilissa (USGBC).

Järjestöjen tehtävänä on olla mukana rakennusalan kestävän kehityksen käytäntöjen, työkalujen ja luokitusjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa ja kouluttamisessa. FIGBC edustaa suomalaisia toimijoita kansainvälisessä Green Building Council -verkostossa.

Green Office

Koemme ympäristöarvot tärkeänä osana työskentelykulttuuriamme ja olemmekin ensimmäisenä arkkitehtitoimistona Suomessa mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Olemme sitoutuneet noudattamaan ja kehittämään kestäviä sekä ympäristöystävällisiä työskentely- ja toimintatapoja.

Toimikunta

Yrityksellämme on sisäinen Green Office -toimikunta, jonka tehtävänä on selvittää, miten voimme parhaiten työskennellä ympäristömyönteisesti energiaa ja luonnonvaroja säästäen. Toimikunnan tehtävänä on myös tiedottaa ja opastaa työntekijöitä em. asioissa. Olemme laatineet toimistollemme ympäristöohjelman, jonka puitteessa seuraamme vuosittain mm. paperin- ja energiankulutusta sekä materiaalien kierrätystä.

CO2 Kompensointi

Kompensoimme lentomatkoista ja yhteiskäyttöauton käytöstä aiheutuneet CO2 päästöt ostamalla WWF:n tukeman Gold Standardin mukaisia päästövähennyksiä. Näin tuemme Kiinan Zhangbein tuulivoimalaprojektia.